Söndag 11 juli - Sjätte söndagen efter trefaldighet

Umeå Maria församling har spelat in sin andakt i Mariakyrkan. Elisabet Renström predikar, Sonja Berglund läser text, Musik av Björn Malmehed och Ida Thorneus hjälper till med psalmsång.

EVANGELIUM
Matteusevangeliet kapitel 5, vers 20-26

Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket.

Ni har hört att det blev sagt till fäderna: 'Du skall inte dräpa'; den som dräper undgår inte sin dom.

Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld.

Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig,så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva.

Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse.

Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret.