Ge en gåva till Ersmarkskyrkans arbete

Vill du bidra till Ersmarkskyrkans arbete?

Skänk en gåva via:
Bankgiro 5386-7594
Swish 123 699 12 77

Vill du hellre ge av din tid? Vi är många som tillsammans bär arbetet i Ersmarkskyrkan. Läs mer via rubriken nedan om vad du kan göra som ideell.