Foto: Erik Wäcklén

Sommarvideo med Al Dente

Kören Al Dente sjunger Sommarns dörr av Fride Gustavsson. Glad sommar!