Foto: Jason Leung/Unsplash

Regnbågskvällar

Tre tillfällen under våren 2023 - 15/2, 15/3 och 3/5 kl.19.30-21.00 i Ålidhemskyrkan.

Våra regnbågskvällar vill vara ett tryggt rum och inspirera till samtal om HBTQI-relaterade ämnen och frågor utifrån vardag, tro och samhälle. Ibland med inbjuden gäst, alltid med fika! 
Plats: Ålidhemskyrkan, Studentvägen 2