Altaret är formgivet och skapat av Jögge Sundqvist
Foto: Lars-Gunnar frisk

Predikningar

Hörde du en tänkvärd och intressant predikan som du gärna vill läsa. Här kommer vi samla predikningar från Umeås kyrkor.

Fira gudstjänst

Du är alltid välkommen att fira gudstjänst! Vi firar gudstjänst vissa dagar för att leva i Guds tjänst alla dagar. Bön och arbete behöver gå hand i hand för att tro och liv ska höra ihop. 

Gudstjänst hemma

Fira andakt här varje söndag kl 10. Andakterna kommer från Umeå, Vännäs-Bjurholm, Bygdeå, Nordmaling, Holmsund, Sävar-Holmön och Hörnefors.