Altaret är formgivet och skapat av Jögge Sundqvist
Foto: Lars-Gunnar frisk

Predikningar

Hörde du en tänkvärd och intressant predikan som du gärna vill läsa. Här kommer vi samla predikningar från Umeås kyrkor.

Fira gudstjänst

Varje vecka firas gudstjänster runt om i Umeås kyrkor. Du är alltid välkommen! Under året infaller också många viktiga högtider i kyrkan.

Gudstjänst hemma

Fira andakt här varje söndag kl 10. Andakterna kommer från Umeå, Vännäs-Bjurholm, Bygdeå, Nordmaling, Holmsund, Sävar-Holmön och Hörnefors.