Umeå Oratoriekör

Onsdagar kl 19–21 i Församlingsgården, Östra Esplanaden 9. Vi framför kyrkomusikens stora verk med Umeå stads kyrka som hemmaarena.

Oratoriekörens främsta uppgift är att tillsammans med musiker och solister framföra kyrkomusikens stora verk. Vi har ett stort arrangemang varje termin och ger utöver det traditionella jul-och vårkonserter. Kören arbetar kontinuerligt för att stärka körmedlemmarnas musikaliska utveckling genom körhelger och har en stark social sammanhållning genom regelbundna aktiviteter.

Oratoriekören söker sångare, särskilt tenorer och basar. Ta kontakt med Jonas Östlund för provsjungning.

Läs mer om Oratoriekören

På sidan finns mer information om kommande evenemang, en lista över alla medlemmarna och en sammanställning med körens större framföranden de senaste åren.

Umeå stads kyrka

Likt en mindre katedral står Umeå stads kyrka vid älven i centrum sedan 1894. Kyrkan är välbesökt och rymmer under året olika slags gudstjänster och en omfattande musikverksamhet med många konserter.

Hitta till Församlingsgården

Församlingsgården är en del av Umeå stadsförsamling

Besöksadress
Östra Esplanaden 9
Busshållplats Församlingsgården

E-post  Umeå stadsförsamling
Telefon
 090-200 25 00

Koordinater
Latitud 63.824797 
Longitud 20.275734 
Klicka här för att se en karta>

HISTORIK

1950-talet
I Umeå stadsförsamling började oratorieverksamheten på 1950-talet under dåvarande kyrkomusikern Birger Erikssons ledning.
De stora passionerna och oratorierna framfördes, exempelvis Bachs Johannespassionen och Händels Messias.

1960-talet
Från början av 1960-talet tog Kjell Lundmark över och under hans ledning framfördes de flesta stora verken regelbundet. Såsom Bachs Passioner , Händels Messias, Mozarts Requiem samt andra verk för kör och orkester.
Umeå Stadsförsamlings kyrkokör var stommen i Oratoriekören, som då inte var en självständig kör. Vid framförandet av större verk förstärktes kören av extra inkallade sångare.
Kjell Lundmark ledde Oratoriekören fram till början av 1990-talet.

1990-talet
Från mitten på 1990-talet blev Oratoriekören en självständig kör som övar regelbundet varje vecka.
Den huvudsakliga verksamheten är inriktad på en större konsert eller produktion per termin.
Dirigenter och körledare från början av 1990 till 2002 har varit:
Benneth Wållberg, Thomas Pleje och Kerstin Baldwin.

2001 och framåt
Sedan sommaren 2001 är Jonas Östlund körledare för Oratoriekören. Jonas är utbildad vid Geijerskolan i Värmland och musikhögskolan i Piteå.