Meny

Trygghetsvärdar ska bidra till en lugnare sommar

Personer från Svenska kyrkan trygghetsvandrar tillsammans med UmeBrå och Fältgruppen.

I sommar, med start den 26 juni, kommer så kallade trygghetsvärdar att vandra i Umeå under fyra tillfällen. Syftet är att främja tryggheten i Umeå.

Idén att trygghetsvandra är ett initiativ av Svenska kyrkan i Umeå och sker i samarbete med UmeBrå, Svenska stöldskyddsföreningen (SSF) och Fältgruppen. Första tillfället sker i helgen, 26 juni.

– På grund av Covid-19 fick vi ställa in våra planerade konfirmationsläger och vi ville då bidra på något annat sätt. Genom att närvara på stan under sommarkvällar hoppas vi kunna skapa ett lugn och en trygghet, vi är vuxna samtalspersoner som kan finnas till hands för de människor som rör sig ute, säger Mikael Åström på Svenska kyrkan i Umeå.

Trygghetsvandring på Ålidhem och i centrala Umeå

Trygghetsvärdarna kommer att vara ute under fyra tillfällen i sommar. De kommer att utgå från Ålidhemskyrkan där de får information och en aktuell lägesbild av Umeå kommuns fältgrupp. De kommer att trygghetsvandra på Ålidhemsområdet i början av kvällen innan de åker ner till centrala stan där de går en planerad rutt innan de avslutar vid midnatt.

– Trygghetsvärdarna kommer också kunna vara behjälpliga om behov skulle uppstå i andra delar av Umeå. De kommer att ha tät kontakt med Fältgruppen och få fortlöpande information om läget i stan under de aktuella kvällarna. Vid behov kontaktar de polis, socialjour eller någon annan stödinsats, säger Ulrika Granskog, processledare på UmeBrå.

Med anledning av coronapandemin kommer trygghetsvärdarna att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det innebär att de undviker fysisk kontakt och större folksamlingar för att minimera smittrisken. Arbetet sker uteslutande i utomhusmiljö.

Fler nyheter