Foto: O.R Högberg

Så upptäcker du Umeås historia i stans kyrkor

Nyhet Publicerad Ändrad

Umeå firar 400 år, men stans äldsta kyrka har faktiskt hundra år till på nacken. En närmare titt på kyrkorna under århundradenas gång avslöjar också Umeås historia.

För mer än 500 år sedan revs en gammal träkyrka vid handelsplatsen på Backen och en ny stenkyrka byggdes. Här skulle en hel stad anläggas, men av olika anledningar dog försöket ut. Backens kyrka förblev en landsortskyrka fram till 1960-talet, när Umeå växte ihop med Backen.

–  Det är en typisk medeltida kyrka i övre Norrland – enormt stor för att rymma hela socknens befolkning. Tyvärr är det mesta av den medeltida interiören borta eftersom kyrkan plundrats och brunnit flera gånger. Kvar finns bara valvet i sakristian, en spiraltrappa och foten till dopfunten, berättar antikvarie Annika Lindberg på Historiska hus.

I år firas att Umeå fick sina tillfälliga stadsprivilegier 1622. Staden anlades fem kilometer nedströms från Backens kyrka. När privilegierna efter några år blev permanenta byggdes en träkyrka, men varken den eller efterföljaren blev särskilt långvariga.

– Umeås stora olyckor avspeglar sig också i kyrkobyggnaderna. Den första stadskyrkan brändes 1721 av ryska soldater. En ny träkyrka uppfördes snart och byggdes ut när Umeå växte i mitten av 1800-talet. Men den kyrkan brann ner på julafton 1887, ett halvår före stadsbranden.

Nästa kyrka skulle bli i sten, bestämde församlingen, men staden var fattig efter bränderna. Det dåtida idealet var en långsträckt och öppen kyrka i nygotisk stil, men resultatet fick bli en mer kompakt kompromiss med tornet på sidan, för att avlasta älvstranden, och sidoläktare, för att få in fler sittplatser på en mindre yta. Umeå stads kyrka ansågs ändå vara ”den skönaste kyrkan i Norrland” när den invigdes 1894.

På grund av kyrkobränderna saknar Umeå en rödmålad träkyrka från 1600- och 1700-talen, men Annika Lindberg tycker att hålet till viss del fylls av Helena Elisabeth vid Västerbottens museum. Den lilla åttkantiga timmerkyrkan från 1802 byggdes som fiskekapell på Holmön. När den ratades för en större kyrka fick den bli loge och tvättstuga, men flyttades senare till Gammlia och används i dag återigen som kyrka.

Annika Lindberg på Historiska hus.

– Den är ett exempel på kyrkor som övergetts när större byggnader behövts, men som senare återtagits.

Kring sekelskiftet 1900 svepte väckelserörelser över landet. I Västerbotten växte EFS starkt och de nya föreningarna behövde samlingslokaler. Till skillnad från de dåtida kyrkorna byggdes bönhusen i trä, enkla och ändamålsenliga, men ändå experimentella.

– Sågverksindustrin var i gång och man ville visa på träets möjligheter i husen som byggdes. De skulle inte längre likna stenhus, utan träkonstruktionen fick synas, med pelare och takbjälkar, samt variationsrik panel, berättar Annika Lindberg.
Umeå missionsförening byggde ett stort bönhus vid Vasaplan, som senare revs, men Ersmarkskyrkan och Grisbackakyrkan finns kvar, även om de byggts om och ut.

Därefter stod kyrkobyggandet i Umeå stilla under flera år, för att explodera från mitten av 60-talet och framåt. Under 20 år byggdes åtta nya kyrkor i Umeå med omnejd. Staden växte kraftigt, bland annat på grund av universitetet, och kyrkor behövdes i de nya stadsdelarna. Under denna tid byggdes också flera av Umeås frikyrkor.

– Nu skulle kyrkorna vara följsamma mot övriga byggnader i området, till exempel inte så höga. Ljusspelet och fönstrens placering var viktigt. Ledorden var enkelt, flexibelt och vardagligt, säger Annika Lindberg.

De nya kyrkorna ville vara välkomnande, med ingång i gatunivå och utan trappsteg till koret. Inventarierna kunde flyttas runt för olika behov. Bänkarna var placerade snett så församlingen såg varandra. Med ett undantag – Tegs kyrka och kampanil från 1969.

– Den är kaxig och tar plats i stadsbilden i stället för att smälta in. Den har trappsteg till koret och fasta inventarier. Trots att det är en modernistisk basilika är den invändigt ganska traditionell, säger Annika Lindberg.

Efter att den senaste kyrkan byggdes, Carlskyrkan 1984, har kyrkobyggandet i Umeå återigen stått still. För att skapa en mötesplats i nya området Tomtebo hyrde Svenska kyrkan i stället in sig i Sjöfruskolans lokaler. Om en ny kyrka byggs i framtiden tror Annika Lindberg att fokus kommer att ligga på funktionalitet och flexibilitet, med möjlighet till olika verksamhet i samma lokaler.

– Just nu ser jag också en trend i kyrkorna att vilja belysa med olika färger, så jag tror att arbete med färger och ljusspel skulle vara viktigt i en framtida kyrka, säger Annika Lindberg. 

 

Heliga rum från medeltid till nutid

Backens kyrka
Stenkyrka byggd 1508 när en tidigare träkyrka revs. Plundrades av ryska armén 1720 och brann både 1893 och 1986. Dagens kyrka nyinvigdes 1990.

Umeå stads första kyrka
Rödmålad träkyrka byggd 1646. Brändes av ryska armén 1721.

Umeå stads andra kyrka
Rödmålad träkyrka byggd 1724, utbyggd och vitmålad på 1800-talet. Brann julafton 1887.

Helena Elisabeth
Åttkantig röd timmerkyrka, byggd på Holmön 1802. Övergavs 1891, återinvigdes på Gammlia 1958.

Umeå stads tredje kyrka
Tegelkyrka i nygotisk stil av stadsarkitekt F O Lindström, invigd 1894, utbyggd 1984.

Tavelsjö första kyrka
Träkyrka invigd 1898. Inrymde också byns skola och lärarbostad. Klockstapeln finns ännu kvar.

Röbäcks kyrka
Byggd i trä okänt år. Köptes av EFS Röbäck 1914 och senare utbyggd.

Ersmarkskyrkan
Byggd som bönhus i trä 1921, utbyggd 1992.

Grisbackakyrkan
Byggd som bönhus i trä 1936, utbyggd 1997.

Tavelsjö andra kyrka
Träkyrkan från 1898 revs och ersattes 1965 av en tegelkyrka av K M Westerberg.

Tegs kyrka
Betongkyrka från 1969 i nybrutalistisk stil av C H Bergman. Kallas Himlaborgen på Teg.

Ålidhemskyrkan
Röd träkyrka byggd 1973 utifrån Carl Nyréns ritningar ”För alla”.

Västerslättskyrkan
Matbutik i tegel från 1957, omgjord till kyrka 1977 av Umeåarkitekten Bertil Håkansson.

Böleängskyrkan
Tidigare kyrka i trä från 1979. Såld 2020 till matbutiken intill.

Ersbodakyrkan
Kyrka i tegel från 1982 av Torsten Åsbjer, byggd med övriga Västra Ersboda centrum.

Mariakyrkan
Kyrka i tegel från 1982 ritad av Umeåarkitekten Bertil Håkansson. Ersatte Mariehemskyrkan från 1972 vid Mariehems centrum.

Carlskyrkan
Umeås senaste kyrka, byggd i tegel 1984, ritad av Erik Lindgren.

Teologiska rummet ska vara ett forum med högt i tak, tycker kyrkoherde Kenneth Nordgren.

Våra kyrkor och mötesplatser

Det pågår verksamhet varje dag året runt i våra kyrkor och mötesplatser. Klicka på namnen nedan för att läsa mer om vad som är på gång, vem som jobbar där och mer om byggnaderna.

Fler artiklar ur Spira:

Musiken i kyrkan är inte helt barock

Publicerad:

Om du går på kyrkokonsert i Umeå kan du få njuta av nästan 400 år gammal musik. Just musik från barocken är oerhört populär. Men vad fick en umebo på 1600-talet höra i kyrkan?

Levande musik vid livets början och slut

Publicerad:

Har du varit på vigsel eller begravning i Umeå? Då är det mycket möjligt att du hört Per Wållberg spela orgel. – Det är ett otroligt viktigt uppdrag, säger han.

Njuter när kyrkan bjuder på konsert

Publicerad:

– För mig betyder det mycket att kyrkan erbjuder livemusik, säger Marianne Hägglund, som är en flitig konsertbesökare. Senast hörde hon musik av kompositören Rego Wiklund.

Så upptäcker du Umeås historia i stans kyrkor

Publicerad:

Umeå firar 400 år, men stans äldsta kyrka har faktiskt hundra år till på nacken. En närmare titt på kyrkorna under århundradenas gång avslöjar också Umeås historia.

”Det är hit man kommer när man kommer hem”

Publicerad:

Torsdagskvällar är helig tid. Då sitter Carola Hedmark tyst i grupp längst fram i Ålidhemskyrkan. Meditationen hjälper henne att utforska sina inre rum, trots sin tinnitus.

Mer om tidningen Spira

Tidningen Spira

Spira är en tidning om livsfrågor och tro, som delas ut gratis till alla hushåll i Umeå fyra gånger per år. Tidningen finns också i din närmaste kyrka.

Gudstjänst hemma

Söndagar kl 11 och på vissa kyrkliga helgdagar kan du se en förinspelad andakt här på webben.

Här kan du läsa vad som händer i veckan

Detta händer under veckan i Svenska kyrkan i Umeå

Du behövs!

Det finns många sätt som du kan hjälpa andra medmänniskor på. Att bli medlem, engagera dig som volontär och att ge en gåva är några.

Samtal och stöd genom hela livet

När något inte blev som man hoppades eller livet har kört ihop sig kan det vara skönt att ha någon att vända sig till. Kyrkan finns här för dig genom hela livet, i med- och motgång.

Det händer i kyrkan

Vill du prata om Gud med andra, kanske på finska? Äta god mat och umgås? Sjunga i kör, även om du tycker att du inte kan? Eller vill ditt barn träffa kompisar och göra roliga saker? 

Dop, bröllop och begravning

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Senaste Spira

Spira nr 1 har temat ”Heliga rum”. Umeås kyrkor under 400 år. Så hittar du tjuffe. Möt Anna Hjälm som tror på religionsmöten.