Kyrkorådet beslutade om fastighetsförsäljning

Kyrkorådet har beslutat att sälja fastigheten ”Umeå Fröhuset 88” på Böleäng till Dajota AB.

Fastigheten där Böleängskyrkan legat, säljs till Dajota AB, som ägs av Marina Bäckström.

Böleängskyrkan avsakraliserades och togs ur bruk den 30 augusti 2020. Senare under hösten lades fastigheten ut till försäljning via mäklare. Flera deltog i budgivningen. Den 15 december fattade kyrkorådet beslut om köparen.

En av de intresserade var Islamiska föreningen i Västerbotten och försäljningen har aktualiserat frågor kring interreligiös samverkan. Kyrkorådet uppdrog åt arbetsutskottet att föra dialog med Islamiska föreningen i Västerbotten och andra muslimska föreningar i Umeå.

– Vi har blivit ännu mer medvetna om hur viktigt det är att fortsätta och fördjupa dialogen, säger Levi Bergström, vice ordförande i kyrkorådet.

Arbetet med religionsdialog sker bland annat genom Umeå interreligiösa råd, där Svenska kyrkan är en aktiv deltagare tillsammans med andra trossamfund och Umeå kommun.

– Vi tar med oss erfarenheter från den här processen i det fortsatta arbetet. Tillsammans vill vi bygga ett samhälle där alla umebor har möjlighet att fullt ut utöva sin religion, säger Levi Bergström, vice ordförande i kyrkorådet.

Fler artiklar och nyheter