Tre personer i gula västar pratar  utomhus.
Foto: Lina Eriksson

Nattvandrar ihop för ett tryggare Umeå

Under sex fredagskvällar i sommar kommer personer från olika samfund och religioner i Umeå att nattvandra tillsammans. Fredag den 4 juni var första kvällen.

Förra året utgick mobila trygghetsteam från Ålidhemskyrkan. I gula reflexvästar rörde de sig i kvarteren på Ålidhem och i centrala stan för att bidra till lugn och trygghet.

I år sker vandringarna tillsammans med Interreligiösa rådet i Umeå under namnet Walk for peace. Personer från bland andra Svenska kyrkan, Frälsningsarmén, Muslimska föreningen i Västerbotten och Bahá’í-samfundet deltar.

– Vi tror på mångfald, dialog och tolerans. Nu pratar vi inte bara med varandra, vi gör något tillsammans! säger Mikael Åström, teolog och pedagog på Kyrkan på Campus.

Att finnas ute bland unga människor är ett sätt att göra något bra för Umeå och kanske kunna hjälpa personer som mår dåligt.

– Jag har själv barn och hoppas att andra vill hjälpa dem i framtiden, säger Ahmad Muhanna från Muslimska föreningen.

Vandringarna är också ett konkret sätt att lära känna personer med annan religion och bakgrund.

Eva Emadén är en av medlemmarna i Bahá’í-samfundet som kommer att delta. Hon ser fram emot vandringarna och goda samtal.

– Fred är centralt i vår tro. Vi vill överbrygga gränser mellan religioner och kulturer. Först när vi möts kan vi förstå hur lika vi människor är, säger hon.

Vandringarna startar vid Ålidhemskyrkan och avslutas i centrum. De sker i samråd med polisen och fältgruppen.

Läs mer om Interreliösa rådet på Umeå kommuns webbplats.

Fler artiklar ur Spira:

Mer om tidningen Spira

Ulrika Ljungblahd

Ulrika Ljungblahd

Svenska kyrkan i Umeå

Pastoratskansliet, Kommunikationsenheten, Redaktör tidningen Spira