Han leder kyrkorådet fram till maj

Kyrkorådet leds av vice ordförande Levi Bergström fram till fullmäktige den 25 maj.

Kyrkorådets ordförande Leif Hognert avled den 18 december 2020 efter en kort tids sjukdom.

Vice ordförande Levi Bergström har varit tjänstgörande ordförande sedan dess och fortsätter fram till kyrkofullmäktige den 25 maj. Då fattar fullmäktige beslut om en ny ledamot till kyrkorådet och valnämnden i ett så kallat fyllnadsval.