Går 200 mil till toppmöte

Nu pågår pilgrimsvandringen Walk for Future med klimatmötet i Glasgow som slutdestination. Christofer Sjödin från Umeå vandrade en vecka.

 (Ur Spira 3 2021)

Den 18 juli inleddes pilgrimsvandringen från Vadstena. 200 mil senare räknar vandringsledare Annika Spalde med att vandra in i Glasgow. Hennes medvandrare varierar under vägen och samtidigt sker lokala vandringar, men syftet är detsamma: att sätta press på makthavare att ta klimathotet på allvar och samtidigt göra en inre pilgrimsresa.

En av Umeåborna som deltar är prästen Christofer Sjödin som använde sin sista semestervecka till att gå 13 mil i Småland.

– Det är litet bidrag för att uppmärksamma det klimatnödläge vi är i, säger han och betonar att vandringen är en del av en större rörelse som kräver förändring.

Att gå kan också vara ett sätt att fysiskt hantera ångest och sorg.

– Vi behöver tillåta sorgen över det vi håller på att förlora, naturen och det liv vi vant oss vid, liksom ångesten och rädslan inför en osäker framtid. Att gå kan vara ett sätt att hitta vägar framåt, säger Christofer.

En av hans medvandrare var Tinna Stille Öster.

– Att gå från en plats till en annan är något annat än att gå en runda. I rundan är det lätt att vilja komma tillbaka där vi började, säger hon.

Att pilgrimsvandra är både att gå vägar som andra gått före och att gå för något större – som klimatet som kan kännas svårt och ogreppbart.

– Under vandringen hittade jag delar som jag kan greppa, steg som jag kan ta, säger Tinna Stille Öster.

Text: Ulrika Ljungblahd

Kan vänskap rädda klimatet?

Sara, William, Gustav, Tinna, Johanna och Bosse. Det är några av pilgrimerna som jag vandrar tillsammans med för klimatet med klimattoppmötet i Glasgow som mål. Vandringen kallas Pilgrim’s Walk for Future. Några går en eller ett par dagar, någon går en vecka som jag. Ett par personer går hela vägen. Jag känner ingen av dem innan vandringen, men efter att ha gått i varandras fotspår, delat tystnad och ord, mat och sovplats är de nu mina vänner.

Christofer Sjödin pilgrimsvandrade 13 mil mellan Nydala klosterkyrka och Markaryd i augusti.

Kanske är det just vänskapen som kan rädda klimatet och den biologiska mångfalden. Att vi söker oss till varandra med vår oro och våra försök att ställa om. Att vi som vänner höjer vår röst för modiga politiska beslut. Att vi ser människor i andra delar av världen, de som drabbas mest, som våra vänner. Att vi även börjar se icke-mänskligt liv som våra vänner och inte bara som resurser, tjänare, som vi kan utnyttja.

I Bibelns andra skapelseberättelse tecknas bilden av samhörighet mellan människa och allt levande, inte minst djuren, och i Johannes-
evangeliet säger Jesus till lärjungarna ”Jag kallar er vänner”, inte tjänare.  Återkommande vidgade Jesus rummet för vilka som fick ingå i vänskapen. Vad skulle hända om vi såg på allt icke-mänskligt liv som våra vänner?

Om den fördjupade vänskapen är målet med omställningen, om omställning inte bara handlar om att avstå från sånt vi vant oss vid, så finns det både hopp och glädje på vår vandring mot ett hållbart liv.

Text: Christofer Sjödin, universitetspräst Umeå.

Så engagerar du dig för klimatet i höst!

Vill du också göra något konkret för klimatomställningen? Här är några förslag. Och håll utkik efter vad som händer i kyrkorna!

> Gå mellan Ersboda och Yttersjö

Den 24–26 september arrangeras en lokal Walk for Future-vandring från Ersboda till Yttersjö. Informationsträff den 8 september kl 19.15 i Ålidhemskyrkan. Du kan även delta på distans via länken som du hittar här. Information: erik.hansson@svenskakyrkan.se 

 

> Ordna en egen vandring

Bjud in ett par kompisar eller familjen, ställ er bakom Walk for Futures budskap och registrera era steg på deras webbplats. Böner och reflektioner finns även i boken som du beställer på walkforfuture.se
Info och praktiska tips finns på: walkforfuture.se/skapa-en-egen-vandring

 

 > Skapa en personlig färdplan

Fundera över samma utmaning som deltagarna i Walk for Future.

  1. Rannsaka ditt liv.
  2. Staka ut en personlig färdplan.
  3. Sätt dig i rörelse mot ett mer hållbart liv.

 

> Var med i en samtalscirkel

I höst leder prästerna Ingrid Hammarberg och Christofer Sjödin samtalscirkeln Fred med jorden. Håll utkik på webben för datum.

 

 > Fira Skapelsetid

1 september till 4 oktober lyfter kyrkor över hela världen människans förhållande till skapelsen. Söndag den 12 september uppmärksammas
Skapelsetid i flera av Umeås kyrkor. Material och inspiration finns på Sveriges kristnas råd. 

Fler artiklar ur Spira:

Mer om tidningen Spira

Ulrika Ljungblahd

Ulrika Ljungblahd

Svenska kyrkan i Umeå

Pastoratskansliet, Kommunikationsenheten, Redaktör tidningen Spira