Dilemmat: ”Hur kan kristen tro hjälpa mig i svåra tider?”

Isolering och oro under pandemin har gjort att jag testat olika metoder för att må bra. Finns det något i den kristna traditionen som kan hjälpa?

Lina Gullbrand, präst som älskar fastan

”Pandemitid är nytt för oss, men i den kristna traditionen är det inte nytt att livet kan vara jobbigt. Där finns tankar, texter och böner att luta sig mot, som handlar om ”nu är det svårt och jag vet inte vad jag ska göra”. Kristen tro återkommer också alltid till ett hopp – även om det är en jobbig tid varar den inte för alltid.

Just nu under fastan har söndagarna teman som ”prövningens stund”. Det kan kännas som att hela förra året var en enda lång fasta, men jag tror ändå att den kristna fastan kan ge något nytt. Att prova en ny vana är en chans att bryta tankemönster. Jag brukar ge några fastelöften varje år och i år har jag lovat mig ett skärmfritt dygn i veckan. Jag är spänd på att se vad som händer!

Fastan ger mig möjlighet att vidga perspektivet från mig själv, lyfta blicken och göra plats för Gud. För mig är det en tröst att se på naturen, en del av skapelsen som inte har pandemi. Och att påminna mig om att jag inte är ensam, Gud söker mig.”

 

Åsa Bergius, arrangerar Littsöndag

Den kristna berättelsen handlar om både ljus och mörker, och jag kan finna tröst i båda. Den väjer inte för det mänskliga. En berättelse som berör mig är den om Jesus i Getsemane, när han känner oro och ensamhet. I orosstunder känner man sig lätt ensam, och det kan vara skönt att hitta någon som står tillsammans med en på den mörka platsen.

Foto: Lina Eriksson

Jag har alltid funnit tröst i andras berättelser. När jag speglar mig i dem blir min erfarenhet del av allas erfarenhet, av hur det är att vara människa. I böckerna jag läser är det inte i de yttre omständigheterna jag känner igen mig, utan i de mänskliga erfarenheterna av till exempel sorg, saknad och skuld. Det väcker också hopp att följa berättelsen och se att något kan vända.

Om du inte har ork eller svårt att stilla dig rekommenderar jag korta texter eller poesi. En bok jag återvänder till är Ylva Eggehorns Natt och dag: ord för årets alla dagar.”

Fler tips

 1. Själavård
  Dela dina tankar med en präst eller diakon i Svenska kyrkan.
 2. Meditation
  Ta exempelvis hjälp av Ålidhemskyrkans digitala torsdagsmeditation.
 3. Digital kyrka
  Delta i Svenska kyrkans samtalsgrupper, bibelstudier eller gudstjänster på nätet.
 4. Kyrkorummet
  Sitt en stund i stillhet, läs söndagens texter eller en bönbok.

Fler artiklar ur Spira:

Mer om tidningen Spira

Ulrika Ljungblahd

Ulrika Ljungblahd

Svenska kyrkan i Umeå

Redaktör tidningen Spira, Pastoratskansliet