Livsstegen – 12 steg för oss som vill hitta en ny väg

Livsstegen är ett självhjälpsprogram för oss alla som känner att livsproblem, stora som små, har gjort tillvaron komplicerad. Nya grupper startas regelbundet.

Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, ett destruktivt beteende eller maktlöshet inför livets stora frågor.

Livsstegens 12 steg är utformade som en personlig vandring med start i insikten att jag har ett problem och där målet är att vilja hjälpa mig själv och andra.

En Livsstegengrupp har omkring tio deltagare och två ledare. Gruppen möts 14 gånger. Vi utgår från boken 12 steg till inre hälsa av Olle Carlsson. Alla bearbetar en specifik utmaning i sitt eget liv och delar sin berättelse.

Innan du börjar Livsstegen får du ett introduktionssamtal.
Vi startar regelbundet nya grupper.

Regler för en Livsstegengrupp:

  • Vi avbryter inte varandra.

  • Vi pratar om oss själva i jag-form.

  • Vi ger inte varandra råd.

  • Vi fördelar tiden så att alla får komma till tals.

  • Allt som sägs i gruppen stannar i gruppen. 

Det finns även Livsstegen Cirkel, som du kan delta i före och efter du har gått Livsstegen, och gruppen 12 steg om vår stund på jorden.

Historik

Tolvstegsprogrammets rötter går tillbaka till tidig kristen klostertradition. I början av 1900-talet utvecklade den lutherske pastorn Frank Buchman Oxfordgrupprörelsen som byggde på sju steg för livsförändring baserat på Bergspredikan i Bibeln. Det var utifrån detta som Anonyma alkoholister startades 1935 i Ohio. Livsstegen började utvecklas av prästen Olle Carlsson då han arbetade med tolvstegsmetoden på 1980-talet och har fortsatt att utvecklas i Katarina församling i Stockholm och finns idag över hela landet.

Läs om personer som gått Livsstegen

”Hjälper mig att behålla min andliga spänst”

Ellinor Lindberg drabbades av cancer och en existentiell kris för fem år sedan. Smått skräckslagen fick hon en ingivelse att gå på familjegudstjänst i Ålidhemskyrkan.   

Deltagare i Livsstegen: ”Hemligheter gör oss sjuka”

”Sanningen ska göra er fria.” Så står det både på CIA:s högkvarter och i Bibeln. Deltagarna i Livsstegen håller med.

Lättare att vara öppen med tydliga pratregler

Alla får prata till punkt och ingen ger oönskade råd. Den strikta formen öppnar för ärliga berättelser när gruppen Livsstegen har sina delningsrundor.

Du kanske också är intresserad av

Sinnesrogudstjänster i Umeå

Sinnesrogudstjänsten kan se olika ut på olika platser, men den avslutas alltid med Sinnesrobönen. Vi träffas i Umeå stads kyrka, Mariakyrkan och Tegs kyrka.

Sinnesro och de tolv stegen

Här hittar du det samlade 12-stegsarbetet i Svenska kyrkan i Umeå. ”Gud, ge oss sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra, mod att förändra det vi kan och förstånd att inse skillnaden.”

12 steg om vår stund på jorden

Vad tror du händer när vi dör? Finns det någon som tar emot oss? Och vad är viktigt för oss att hinna med innan livet är över. För oss som funderar över hur livet kan levas. Vi delar utifrån de tolv stegen med ett tema varje vecka.