Livsstegen – 12 steg för oss som vill hitta en ny väg

Nya grupper startas regelbundet. Livsstegen är ett självhjälpsprogram för oss alla som känner att livsproblem, stora som små, har gjort tillvaron komplicerad.

Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, ett destruktivt beteende eller maktlöshet inför livets stora frågor.

I Livsstegen är de tolv stegen översatta till att gälla alla människor oavsett livsproblematik. En Livsstegengrupp har omkring tio deltagare och två ledare och möts 14 gånger. Vi utgår från boken 12 steg till inre hälsa av Olle Carlsson. Alla bearbetar en specifik utmaning i sitt eget liv och delar sin berättelse.

Vi startar regelbundet nya grupper.
Innan du börjar Livsstegen får du ett introduktionssamtal.

Livsstegen, dagtid i Västerslättskyrkan

Tisdagar kl 9.30-11.30. Livsstegen är en självhjälpsgrupp som träffas 14 gånger. Här får vi möjlighet att jobba med det som känns svårt i våra liv utifrån Olle Carlssons bok. Vårens träffar pågår: 7 februari-30 maj. Anmälan

Regler för en Livsstegengrupp:

  • Vi avbryter inte varandra.

  • Vi pratar om oss själva i jag-form.

  • Vi ger inte varandra råd.

  • Vi fördelar tiden så att alla får komma till tals.

  • Allt som sägs i gruppen stannar i gruppen. 

Det finns även en Livsstegen Cirkel som du kan delta i före och efter du har gått Livsstegen.

Deltagare i Livsstegen: ”Hemligheter gör oss sjuka”

”Sanningen ska göra er fria.” Så står det både på CIA:s högkvarter och i Bibeln. Deltagarna i Livsstegen håller med.

Du kanske också är intresserad av

Sinnesrogudstjänster i Umeå

Sinnesrogudstjänsten kan se olika ut på olika platser, men den avslutas alltid med Sinnesrobönen.

Anonyma ensamma

Måndagar kl 18–20 i församlingsgården Ö. Esplanaden 9. En trygg grupp för vuxna där vi delar erfarenheter och förhoppningar.

Det händer i kyrkan

Vill du prata om Gud med andra, kanske på finska? Äta god mat och umgås? Sjunga i kör, även om du tycker att du inte kan? Eller vill ditt barn träffa kompisar och göra roliga saker? 

En person som kommit fram till en gammal kyrka håller en mobiltelefon i handen. På skärmen visas information om kyrkan.

Kyrkguiden

Hitta till Svenska kyrkan med hjälp av appen Kyrkguiden, se vad som händer och planera in gudstjänster och annat som du inte vill missa. Appen är gratis och finns för både iPhone och Android.

Fira gudstjänst

Varje vecka firas gudstjänster runt om i Umeås kyrkor. Du är alltid välkommen! Under året infaller också många viktiga högtider i kyrkan.