Livsstegen

Livsstegen är en självhjälpsgrupp, där var och en jobbar med det som känns svårt i livet. Nya grupper startar regelbundet.

Det finns ett par varianter av Livsstegen i Umeå. ”Livsstegen klassisk” , ”Livsstegen cirkel” och ”Livsstegen öppen”.

Från hösten 2020 träffas grupperna i Tegs kyrka. Du som är intresserad - kontakta Marian Karlsson eller Eva Mattas. 

Träffarna utgår från de tolv stegen som arbetades fram av Anonyma Alkoholister redan på 1930-talet och Olle Carlssons bok "Livsstegen".

”Livsstegen klassisk”

 14 träffar med en fast grupp på maximalt tio personer. Gruppen träffas varje eller varannan vecka. Anmälan.

”Livsstegen cirkel - kväll”

Är ett sätt att prova konceptet, eller fortsätta träffas efter ”Livsstegen klassisk”. Vi träffas varannan vecka och alternerar mellan olika teman och steg. Här finns möjlihet att berätta din andliga historia. Du anmäler dig för tre månader i taget. Våren 2020 hade vi tema ilska, rädsla och tålamod. Ny gruppstart 8/9 kl. 18:30. Anmälan.

”LIVSTEGEN CIRKEL - DAG”
Samma innehåll som ”Livstegen cirkel - kväll”. Träff tisdagar 13.00-14.30 varannan vecka. Startdag kommer senare. Anmälan.

 

Läs ett reportage i VK om Livsstegen cirkel. 

Verklig förändring kräver kraft. Vi kan behöva en grupp där vi stöttar varandra och delar framgångar, motgångar, utmaningar och överraskningar

Hur ser träffarna ut?

Under varje träff jobbar vi med ett av de tolv stegen. Vi har rundor där alla som vill får dela med sig av sina tankar och problem. Det går också bra att bara lyssna. Det som sägs under träffarna stannar i gruppen. Träffen avslutas alltid med sinnesrobönen:

Gud ge oss sinnesro,
att acceptera det vi inte kan förändra.
Mod att förändra, det vi kan
och förstånd att inse skillnaden.

Syftet med Livsstegen

De tolv stegen handlar om att bryta problem och dåliga vanor och istället bygga upp ett gott och friskt liv. Stegen är ett verktyg för andlig tillväxt där vi kan börja rensa bort ”själsligt ogräs” och ana att det finns en kärleksfull högre kraft, en kraft att ösa ur när min egen har sinat.

Det förunderliga är att när en grupp människor möts i ärliga samtal om sina problem och alla på något sätt vågar närma sig det, ökar tilliten till oss själva, till våra medmänniskor och till en god kärleksfull högre kraft.

Andligheten och ärligheten i rummet kan bli så påtaglig att det upplevs som om volymen på radion skruvats upp. Håren på armarna reser sig.

Vi startat regelbundet nya grupper.

Ange gärna ditt telefonnummer när du mejlar för mer information. 

För mer information och anmälan, kontakta

Marian Karlsson

Svenska kyrkan i Umeå

Diakon, Tegs kyrka

Eva Mattas

Eva Mattas

Svenska kyrkan i Umeå

Diakon, Tegs kyrka