Så mycket mer - Konfirmation, Svenska kyrkan i Umeå

Ledarutbildning för unga ledare – LUB

Du som är konfirmerad och själv vill vara ledare på exempelvis konfirmandläger kan samma år som du börjar 9:an också börja vår ledarutbildning. Vi fördjupar oss i den kristna tron och jobbar tillsammans med att utveckla vårt ledarskap.

Ta chansen att utvecklas som ledare och som person. Genom teori och praktik får du lära dig mer och i slutet på utbildningen får du ett diplom. Ledarutbildningen är en chans att bli en bättre ledare genom att reflektera över såväl dig själv som din syn på ledarskap och din personliga tro i en trygg och öppen miljö.

Tillsammans går vi under året igenom följande teman: pedagogik, ledarskap och kommunikation, tro och gudstjänst, grupprocess och personlig utveckling. Vi har även en träff med fokus på första hjälpen. Du får handledning och möjlighet att gör praktik i församlingens verksamhet.

Läs mer och se vem du ska kontakta under respektive församling nedan. 

Umeå landsförsamling

Backens kyrka, Grisbackakyrkan

Malin Lithner

Malin Lithner

Svenska kyrkan i Umeå

Församlingspedagog, Backens prästgård

Umeå Maria församling

Mariakyrkan

Christer Rosenqvist

Christer Rosenqvist

Svenska kyrkan i Umeå

Församlingspedagog, Mariakyrkan

Umeå stadsförsamling

Umeå stads kyrka, Västerslättskyrkan, Ersbodakyrkan, Ersmarkskyrkan

Fredrik Lundberg

Fredrik Lundberg

Svenska kyrkan i Umeå

Församlingspedagog, Umeå stads församlingsgård, Ungdomsenheten

Tegs församling

Tegs kyrka, Böleängskyrkan, Röbäcks kyrka

Ålidhems församling

Ålidhemskyrkan

Jeanette Brodin

Jeanette Brodin

Svenska kyrkan i Umeå

Församlingspedagog, Ålidhemskyrkan