Kirjapiiri/Bokcirkeln

Luemme kirjoja ja keskustelemme niistä suomeksi Ålidhemin kirkolla / Vi läser böcker och samtalar om dem på finska på Ålidhemskyrkan

Kaikkea muuta, kunhan ei vaan nukkuvaa, puolikuollutta elämää!

Minna Canth

Muutama vuosi sitten perustimme lukupiirin, jossa olemme lukeneet suomalaisten kirjailijoiden kirjoja suomeksi. Viime vuoden ajan olemme keskittyneet Minna Canthin tuotantoon. Esitimme Naistenpäivän jumalanpalveluksen yhteydessä katkelmia hänen näytelmistään ja kerroimme hänen työstään naisten ja yhteiskunnan ”vähäosaisten” aseman parantamiseksi. Tapaamme kerran kuukaudessa.

 

För några år sedan startade vi en bokcirkel, där vi har läst finländska författare på finska. De senaste åren har vi koncentrerat oss kring Minna Canths verk. På internationella kvinnodagen presenterade vi ett smakprov på hennes pjäser och berättade om hennes arbete för att förbättra ställningen för kvinnor och samhällets missgynnade. Vi träffas en gång i månaden.

 

Tapaamme seuraavina iltoina Ålidhemin kirkolla /Vi träffas följande kvällar:

Kirjapiiri kokoontuu


25.1 klo 18 Glasrummet
15.2 klo 18 Glasrummet
8.3 klo 18 Glasrummet                                                                                          29.3 klo 18 Glasrummetn                                                                                        19.4 klo 18 Glasrummet