30 augusti - Gudstjänst med avsakralisering

Se den sista gudstjänsten i Böleängskyrkan som firades söndagen den 30 augusti kl 11.00. Tolfte söndagen efter trefaldighet.

Medverkade i gudstjänsten gjorde:
Lena Fageus, kyrkoherde
Katrin Nymberg, församlingsherde
Martin Lundström, kyrkvärd
Bengt Johansson, kyrkvärd
Lars-Martin Nygren, präst
Richard Öberg, musiker 
Kristen Jansen Brodin, flöjt
Johanna Stenman, sång

Verksamheten i vigda kyrkorum ska följa kyrkoordningen. Därför måste ett kyrkorum avsakraliseras innan en privatperson, förening eller ett företag kan ta över fastigheten.

Läs mer om gudstjänsten och vad som händer nu med Böleängskyrkan. 

Tolfte söndagen efter trefaldighet

Temat är Friheten i Kristus

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Andra Moseboken kapitel 23, vers 10-12

Sex år skall du beså din jord och bärga dess gröda, men det sjunde året skall du låta marken vila och ligga i träda. Då kan de fattiga i ditt folk få sin föda från den. Det som blir över kan de vilda djuren äta. Så skall du också göra med din vingård och dina olivträd. Sex dagar skall du arbeta, men den sjunde dagen skall du upphöra med arbetet, så att din oxe och åsna får vila och slavkvinnans son och invandraren får hämta krafter.

Epistel
Galaterbrevet kapitel 4, vers 31-31, kapitel 5, vers 1-6

Alltså, bröder, är vi inte barn till en slavinna utan till den fria kvinnan. Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen lägga på er slavoket igen. Hör på vad jag säger er, jag Paulus: om ni låter omskära er har ni ingen nytta alls av Kristus. Jag försäkrar er igen: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni är utestängda från Kristus, ni som söker er rättfärdighet i lagen; ni har hamnat utanför nåden. Ty vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron, som får sitt uttryck i kärlek.

Evangelium
Markusevangeliet kapitel 2, vers 23-28

En sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sade fariseerna till honom: ”Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?” Han svarade: ”Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus — det var när Evjatar var överstepräst — och åt upp skådebröden, som inga andra än prästerna får äta, och gav också dem som var med honom.” Och Jesus sade till dem: ”Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är Människosonen herre också över sabbaten.”

Psaltaren
Psaltaren psalm 145, vers 13-18

Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte. Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. Herren stöder dem som vacklar, han rätar krökta ryggar. Allas ögon är vända mot dig, och du ger dem föda i rätt tid. Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger. Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör. Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom.

Tackar för 41 år i Böleängskyrkan

Böleängskyrkans klocka har ringt in till gudstjänst för sista gången. Efter 41 år tas kyrkan ur bruk. "Tack för möten och samtal, för konst och musik, för skratten och gråten" citerar församlingsherde Katrin Nymberg ur psalm 776.