Foto: Lina Eriksson

Rättvisebutiken Fönstret i Ålidhemskyrkan

Öppet söndagar mellan 11-14, 15 januari till 18 juni. Köp Fairtrade-presenter och -varor som gör gott på många sätt i Rättvisebutiken Fönstret i Ålidhemskyrkans kaférum. Här kan du köpa varor som kaffe, te, choklad och bruksvaror från olika delar av världen.

Butiken är öppen i samband med gudstjänster. Du kan också be någon av församlingens anställda att öppna om du vill handla.

Rättvisebutiken Fönstret i Ålidhemskyrkan bildades 2010. Allt som säljs i butiken är producerat och tillverkat på plantager och i hantverkskollektiv där arbetarna har goda arbetsförhållanden och skäliga löner. Produkterna främjar jämlikhet, respekt för mänskliga rättigheter och medbestämmande. De är producerade utan barnarbete och onödiga mellanhänder.

Kyrka för Fairtrade

Ålidhems församling fick 2012 utmärkelsen Kyrka för Fairtrade av Sveriges Kristna Råd. Det innebär bl.a. att vi konsekvent använder Fairtrademärkt kaffe, te och andra produkter i församlingens verksamhet, att vi är med och sprider kunskap om rättvisefrågor och varje konsuments möjlighet att påverka och att vi tillsammans med andra skapar opinion för rättvis handel genom att delta i kampanjer och utåtriktade aktiviteter.  

 

Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Läs mer på www.fairtrade.se