Foto: Ben White - unsplash

Existentiell hälsa

Vad ger mening? Vad får mig att känna hopp, i vardagen och inför framtiden? Kyrkan på campus erbjuder föreläsningar och workshops i existentiell hälsa samt grupper och enskild vägledning.

Vår hälsa och vårt mående handlar om mer än att inte vara sjuk eller skadad. Existentiell hälsa handlar om hur vi uppfattar att vi mår, hur livet känns, den så kallade självskattade hälsan och vår förmåga att ta oss igenom svårigheter och livsomställningar. Kyrkan på campus erbjuder föreläsningar och workshops i existentiell hälsa samt grupper och enskild vägledning.    

VIKTIGT PÅ RIKTIGT – GRUPP  

Kanske går du runt och funderar på frågor du inte riktigt hittar svar på? Om värderingar och val i vardagen. Om det som skaver och det som ger mening.  Vill du dela dina tankar med andra? Då kan denna samtalsgrupp vara en möjlighet för dig. Vid tre tillfällen pratar vi om det som är viktigt i livet och som vi inte alltid sätter ord på. Vi samtalar med trygga ramar utifrån samtalsmodellen ”Öppna kort” som är kopplade till existentiell hälsa med teman som lycka, ensamhet, kärlek, tillit och mening.  
 
Datum och tid: Torsdagar 19 & 26 januari och 2 februari kl 15.30-17.00
i Kyrkan på Campus lokaler, Naturvetarhuset 3 tr  
Ledare: Christofer Sjödin  
Info och anmälan:  christofer.sjodin@kyrkanpacampus.se senast 8 september. Begränsat antal platser.   

3 X VIKTIGT PÅ RIKTIGT

Vad ger mening? Hur kan jag öva mig i tillit? Hur kan jag känna hopp?
Vi erbjuder tre träffar där du enskilt eller tillsammans med en vän får möjlighet att samtala och reflektera utifrån olika teman som främjar din existentiella hälsa.

Du/ni väljer vilka teman ni vill fokusera på.

För mer info/tidsbokning: christofer.sjodin@kyrkanpacampus.se 

 Vill du veta mer om existentiell hälsa kan du läsa här >

FÖRELÄSNING OCH WORKSHOP I EXISTENTIELL HÄLSA

Vad är existentiell hälsa och hur kan vi stärka den? Boka föreläsning och workshop för en studentgrupp eller ditt arbetslag

Upplägget innehåller en introduktion där existentiell hälsa presenteras och sedan en del där vi får möjlighet att prova utifrån samtalsmodellen “Öppna kort”. Passet är 2 timmar och går självklart att anpassa utifrån era behov och gruppstorlek.

För mer information kontakta: susanne.dahl@kyrkanpacampus.se