Foto: Aaron Burden

Retreat & Meditation

Behöver du ett tillfälle att hinna ifatt sig själv? Få tid för reflektion över det som är viktigt i livet och för att lyssna till inåt och öva dig i närvaro?

MEDITATION 

Att meditera är en övning i uppmärksam närvaro för dig som vill vara i stillhet och tystnad. Den kräver inga förkunskaper och alla kan vara med.

Meditation på campus - start v 8
- Kyrkan på campus tisdagar, Naturvetarhuset, tisdagar kl.12.15-13.00
- Black Room, Designhögskolan, torsdagar kl.12.30-13.00

Meditation i kyrkan - start v 7
- Umeå stads kyrka, måndagar kl.18.30
- Ålidhemskyrkan, torsdagar kl 18.00

Vill du veta mer? Anmäl dig till en kort introduktion och prova-på under Hälsa på campus-dagen den 1 mars. Workshopen hålls på engelska så att alla kan vara med. 

Stillness and silence - March 1th at 10-10.45
Welcome to a workshop in silent meditation. We talk about and practice how to sit ourselfs to stillness. No previous experience necessary. Meditation pillow and mat are provided. Last day of signing up: Feb 24th to alla@kyrkanpacampus.se 
After signing up you will receive an email with information about where the workshop is held depending of the number of people.

Några personer sitter på rad på golvet grensle över små pallar.

Kontemplativ meditationsretreat

Att leva i Guds närvaro - fredag 22 april kl.18.00 - söndag 24 april kl.15.00, Tavelsjö lägergård.

Den som lever samlad på djupet ser också de små tingen i ett stort sammanhang. I det lilla sker det stora. Det är bara att öppna händerna och ta emot den skatt som redan finns där, om och om igen.

Edit Stein

Om meditation

Att meditera är att komma hem till detta ögonblick, detta andetag; att komma hem till sig själv. I yttre stillhet, och kärleksfull uppmärksamhet övar vi att leva närvarande. Den yttre formen underlättar fysisk avspänning och inre samling. Den yttre ordningen stärker den inre. Vi får hjälp att släppa taget om det som i vanliga fall upptar oss för att söka oss mot den stillhet som finns här och nu.
I detta centrum av stillhet råder enkelhet och samling: Vi är dom vi är och vi är där vi är, ingen annanstans. Därigenom kan vi, i oss själva, vara inför Gud som både söker oss och finner oss där vi själva är.
Meditationsformen är mycket enkel. Genom att sitta upprätt på en kudde, pall eller stol ger vi kroppen möjlighet till en grundläggande avspänning som frigör andningen. Vi sitter i stillhet tillsammans och låter alla tankar, förnimmelser, bilder och känslor komma och gå som de vill. Vi övar oss i tillit genom att vi släpper taget om oss själva: Våra ambitioner, vår vilja, våra känslor och våra tankar. Vi är fria att vara där vi är, vi är fria att vara dom vi är. Det räcker.