Foto: Adi Goldstein

Campuskvällar

På onsdagskvällar har Kyrkan på Campus verksamhet för studenter och unga vuxna på Ålidhemskyrkan. Här ryms samtalsgrupper, täljstuga och kör sida vid sida. Vår önskan är att fler verksamheter ska växa fram tillsammans med studenter och unga vuxna. Kanske önskar du att vi startar någon specifik verksamhet eller grupp. Hör i så fall av dig till oss. Kvällen inleds med en nattvardsgudstjänst för den som önskar.

MÄSSA I ORD, TON OCH TYSTNAD

En nattvardsgudstjänst inspirerad av Taizé. Onsdagar 18.30 Ålidhemskyrkan. 
Frågor: Christofer Sjödin christofer.sjodin@kyrkanpacampus 

BIBELSAMTAL

Öppen biblelsamtalsgrupp för studenter och unga vuxna. Ingen förkunskap krävs. Ingen anmälan. 
Datum och tid: Onsdagar, 125/1, 22/2, 22/3, 19/4 och 17/5 kl 19.15 - 20.45
Plats: Ålidhemskyrkan, Studentvägen 2
Frågor: Christofer Sjödin christofer.sjodin@kyrkanpacampus

Regnbågskvällar

Tre tillfällen under våren 2023 - 15/2, 15/3 och 3/5 kl.19.30-21.00 i Ålidhemskyrkan.