Foto: Adi Goldstein

Campuskvällar

På onsdagskvällar har Kyrkan på Campus verksamhet för studenter och unga vuxna på Ålidhemskyrkan. Här ryms samtalsgrupper, täljstuga och kör sida vid sida. Vår önskan är att fler verksamheter ska växa fram tillsammans med studenter och unga vuxna. Kanske önskar du att vi startar någon specifik verksamhet eller grupp. Hör i så fall av dig till oss. Kvällen inleds med en nattvardsgudstjänst för den som önskar.

MÄSSA I ORD, TON OCH TYSTNAD

En nattvardsgudstjänst inspirerad av Taizé. Onsdagar 18.30 Ålidhemskyrkan. 
Antalet deltagare är begränsat till 50 personer, samt en meter avstånd mellan sällskapen.

Frågor: Christofer Sjödin christofer.sjodin@kyrkanpacampus 

BIBELSAMTAL

Öppen biblelsamtalsgrupp för studenter och unga vuxna. Ingen förkunskap krävs. Ingen anmälan. 
Datum och tid: Onsdagar jämna veckor kl19.15 - 20.45
Plats: Ålidhemskyrkan, Studentvägen 2
Frågor: Christofer Sjödin christofer.sjodin@kyrkanpacampus

VIKTIGT PÅ RIKTIGT - GRUPP

Kanske går du runt och funderar på frågor du inte riktigt hittar svar på? Om värderingar och val i vardagen. Om det som skaver och det som ger mening.  Vill du dela dina tankar med andra? Det här är en grupp där vi får möjlighet att prata om det som är viktigt i livet och som vi inte alltid sätter ord på.

Vi träffas fyra onsdagar och samtalar med trygga ramar utifrån samtalsmodellen ”Öppna kort” som kopplade till existentiell hälsa med teman som lycka, ensamhet, kärlek, tillit och mening.

Datum och tid: 16/3, 30/3, 13/4, 27/4  kl 19.30-21.  
Plats: Ålidhemskyrkan, Studentvägen 2
Ledare: Christofer Sjödin
Info och anmälan: christofer.sjodin@kyrkanpacampus  senast 10/3.