Foto: Adi Goldstein

Campuskvällar

På onsdagskvällar har Kyrkan på Campus verksamhet för studenter och unga vuxna på Ålidhemskyrkan. Här ryms samtalsgrupper, regnbågskvällar, kultur och spelkvällar sida vid sida. Vår önskan är att fler verksamheter ska växa fram tillsammans med studenter och unga vuxna. Kanske önskar du att vi startar någon specifik verksamhet eller grupp. Hör i så fall av dig till Kyrkan på campus. Kvällen inleds med en nattvardsgudstjänst för den som önskar.

Vardagsmässa

Mässa i ord, ton och tystnad - En nattvardsgudstjänst inspirerad av Taizé. Onsdagar 18.30 Ålidhemskyrkan. 
Frågor: Kristin Knutsson kristin.knutsson@kyrkanpacampus.se 

Hängkvällar

Vi fikar, spelar spel och umgås. Ingen föranmälan.  
Datum: Onsdagar 17/1, 21/2, 13/3, 1/5 och 15/5.
Tid: kl 19.30-21.00 
Plats: Ålidhemskyrkan, Studentvägen 2
Frågor: Kristin Knutsson kristin.knutsson@kyrkanpacampus.se 

Bibelmeditation

Öppen biblelstudie med inspiration från lectio divina för studenter och unga vuxna. Ingen förkunskap krävs. Ingen anmälan. 
Datum: Onsdagar 7/2, 27/3 
Tid: kl 19.15-21.00
Plats: Ålidhemskyrkan, Studentvägen 2
Frågor: Kristin Knutsson kristin.knutsson@kyrkanpacampus.se 

Viktigt på riktigt x 3

Kanske går du runt och funderar på frågor du inte riktigt hittar svar på? Om värderingar och val i vardagen. Om det som skaver och det som ger mening.  Vill du dela dina tankar med andra? Då kan denna samtalsgrupp vara en möjlighet för dig. Vid tre tillfällen pratar vi om det som är viktigt i livet och som vi inte alltid sätter ord på. Vi samtalar med trygga ramar utifrån samtalsmodellen ”Öppna kort” som är kopplade till existentiell hälsa med teman som tillit-tvivel, mening-tomhet, död-liv. Varje träff är öppen och och du behöver inte anmäla dig.

Öppna kort är framtagna som en enkel modell för förutsättningslösa och öppna existentiella samtal.

Datum: Onsdagar
24/4 - Mening och tomhet
8/5 - Begränsningar och frihet
22/5 - Kärlek och hat
Tid: kl 19.30-21.00
Plats: Ålidhemskyrkan, Studentvägen 2
Frågor: Susanne Dahl, susanne.dahl@kyrkanpacampus.se

Vill du veta mera om Öppna kort och existentiell hälsa kan du läsa här: https://oppnakort.se 

Stiftsgruppen

För dig som intresserad av eller på väg mot framtida tjänst i Svenska kyrkan som diakon, pedagog, musiker eller präst. Gruppen har sina träffar i samband med campuskvällarna.  
För mera info maila: umestiftsgrupp@gmail.com 

Regnbågskvällar

Träffar under våren 2024 i Ålidhemskyrkan och Kyrkan på campus.