Bön för fred i Ukraina

Biskop Åsa Nyström delar en bön för Ukraina i en tid av ofred och lidande. Bönen publicerades på biskopens Facebooksida den 24 februari.

Fastetiden har börjat och biskop Åsa Nyström uppmanar till att låta den genomsyras av bön och arbete för fred och medmänsklighet. Hon skriver:

”Fastans teman de kommande söndagarna visar att Kärlekens väg – försoningens väg som Kristus gick för vår och mänsklighetens skull – också är smärtornas väg. När vi nu i gudstjänster möts kring bibeltexter om 'Prövningens stund', 'Den kämpande tron', 'Kampen mot ondskan' blir det så tydligt. Krigets fasor vittnar om att Paulus uppmaning att 'älska – inte med tomma ord, utan i handling och sanning' (1 Joh. 3:18) behöver tas på allvar.

Så låt oss be, låt oss tala högt om att kriget måste få ett snabbt slut och låt oss stötta den lidande befolkningen i Ukraina. Gåvan når fram via Act Svenska kyrkan, swisha 9001223 skriv AKUT.”
 

Bön för fred

Barmhärtige Gud,

i dessa svåra tider med ofred och lidande kommer vi till dig med vår djupa oro för situationen i Ukraina.

Vi ber för dem som utövar sin makt genom våld och tvång: förändra deras hjärtan till att våga bygga fred genom handlingar och samförstånd.

Vi ber om ett snabbt slut på kriget och blodsutgjutelsen. Förbarma dig över alla som nu drabbas av våldet, låt kärlekens handlingar nå dem. Hjälp oss att se hur vi kan vara till stöd och hjälp för människorna, för freden.

Amen.

Bön för fred på ukrainska

Милостивий Боже
У ці важки часи смутку та страждань, ми звертаємося до Тебе, Боже, з глибоким хвилюванням у наших серцях через ситуацію в Україні.

Ми молимося за всіх тих, хто використовує насильство та примус заради влади - зміни їх серця, так щоб вони мали сміливість будувати мир на основі взаємодії та взаєморозуміння.

Мы молимося за найскоріше закінчення війни та кровопролиття. Змилуйся над усіма тими, хто потерпає від насильства у цей час, доторкнися любов'ю їхніх сердець. Допоможи нам зрозуміти, якою поміччю та опорою ми можемо бути людям, за ради миру.

 

Bön för fred på ryska

Милостивый Боже
В эти сложные времена раздора и страданий мы обращаемся к Тебе, Боже, с глубоким волнением о ситуации в Украине.

Мы молимся за тех, кто использует свою власть через насилие и принуждение - измени их сердца, чтобы они имели смелость строить мир на основе сотрудничества и взаимопонимания.

Мы молимся о скорейшем окончании войны и кровопролития. Смилуйся над всеми теми, кто терпит насилие; коснись любовью их сердец. Помоги нам понять, какою поддержку и помощь мы можем оказать людям ради сохранения мира.