Bibelsamtal efter kvällsmässan i Umeå stads kyrka

Inställt tills vidare p.g.a. coronaepidemin. Start 5 september kl 19.00-20.00. Under terminen följer vi Filipperbrevet, läser och samtalar om vad texten vill säga oss idag.