Be för fred!

De flesta av Umeås kyrkor står öppna dagtid med möjlighet till ljuständning och bön och stillhet.