Vill du bära någon till sista vilan?

Vi söker fler personer som vill delta i ett bärarlag.

Är du ledig på veckodagar, har god fysik och vill göra ett hedersuppdrag?
Då kanske du vill vara med i ett bärarlag i samband med jordbegravningar.
I samband med jordbegravning bär sex personer tillsammans kistan från kyrkan eller kapellet och sänker ner den i graven. Om de anhöriga ska ta farväl vid graven följer de efter i procession.

Att vara del av ett bärarlag är ett hedersuppdrag, men du får också en ekonomisk ersättning för varje tillfälle. Begravningarna kan äga rum på torsdag, fredagar och lördagar.

Det är en fördel om du har körkort och tillgång till bil. Innan första uppdraget får du en introduktionsutbildning.