Foto: Lina Eriksson

Backens kyrkokör

Tisdagar kl 19–21 i paviljongen vid Backens prästgård. Vi övar varje vecka under terminerna och medverkar i gudstjänster ungefär en gång i månaden och konserter vid jul och på våren. Terminsstart 12 september 2023. Välkommen!

Vid något tillfälle varje termin har vi en kördag, då en professionell sångpedagog arbetar med kören. Vi söker nya medlemmar, kontakta Maria Axell, se nedan.

Kören firade 90 år 2018. 1928 lades grunden fö kören. Det var dåvarande kantor Edvard Åbergs döttrar och deras vänner som utgjorde den ursprungliga gruppen, som sedan förstärktes av sångare från Umedalens sjukhus under 1930-talet. Läs mer om körens historia genom att klicka nedan.

Sedan 1948 har arbetet i Backens kyrkokör dokumenterats men Harriet Åberg, dotter till dåvarande kantorn Edvard Åberg, minns hur det hela började 1928. Det var just kantorns döttrar med vänner som utgjorde den ursprungliga gruppen, som sedan förstärktes av sångare från Umedalens sjukhus under 1930-talet. Innan kören fick ekonomiskt stöd från församlingen på 1940-talet stod kantorn själv för körens utlägg.

1942 tog musikdirektör Rego Wiklund över körledandet och började själv arrangera och tonsätta stora delar av körens repertoar. Bland annat skrev han det invigningskantat som framfördes 1953 efter kyrkans omfattande restaurering.

1976 blev Bernt-Åke Eriksson musikdirektör och ny dirigent och då anslöts kören för första gången till ett kyrkosångsförbund. Detta var också året för premiären för den sedan dess så välbesökta helgtraditionen ”Julens sånger”. Kören upplevde nu en större öppenhet, förnyelse och hade mer kontakt med andra körer som bidrog till ytterligare positiv utveckling.

En ny gudstjänstritual utarbetades och den nya psalmboken togs i bruk 1986, vilket innebar stora förändringar för vår kyrkokör. Detta hände också samma år som den tragiska branden i Backenkyrkan, men kören fick därefter det höga nöjet att fira återinvigningen 1990.

Vår nuvarande kära ledare Maria Axéll tillträdde 2000 som församlingens organist. Backens kyrkokör firade 90 år, 2018. Då framfördes Backenkantaten av Rego Wiklund samt Gloria av Vivaldi tillsammans med Umeå Barockensembles kör. 

Körsångare från Backen och Grisbacka kyrkor vid en gemensam gudstjänst 2 januari 2022.
Backens kyrkokör 90 år, 180422. Backenkantaten av Rego Wiklund, Gloria av Vivaldi tillsammans med Umeå Barockensembles kör. Bild: Bengt Hallberg
Backens kyrkokör våren 2016 Foto: Lina Eriksson
Bild på Backens kyrkokör och Hedlundakyrkans kammarkör framme vid ataret i Backens kyrka.
Backens kyrkokör och Hedlundakyrkans kammarkör vid framförandet av Förklädd Gud av Lars-Erik Larsson, med text av Hjalmar Gullberg. 14 maj 2017 i Backens kyrka. Foto: Bengt Hallberg

Det händer i kyrkan

Vill du prata om Gud med andra, kanske på finska? Äta god mat och umgås? Sjunga i kör, även om du tycker att du inte kan? Eller vill ditt barn träffa kompisar och göra roliga saker? 

En person som kommit fram till en gammal kyrka håller en mobiltelefon i handen. På skärmen visas information om kyrkan.

Kyrkguiden

Hitta till Svenska kyrkan med hjälp av appen Kyrkguiden, se vad som händer och planera in gudstjänster och annat som du inte vill missa. Appen är gratis och finns för både iPhone och Android.

Fira gudstjänst

Du är alltid välkommen att fira gudstjänst! Vi firar gudstjänst vissa dagar för att leva i Guds tjänst alla dagar. Bön och arbete behöver gå hand i hand för att tro och liv ska höra ihop. 

Vad händer i kyrkan idag?

I kyrkan finns många möjligheter att hitta ett nytt sammanhang eller fortsätta med något du redan gillar.

Till kalendern