Podden Angeläget!

Nya avsnitt ute 18 december om julen. Är den heliga familjen en av de först omnämnda bonusfamiljerna? Och får barnen verkligen vara i centrum på julafton?

Lyssna på podden här

Med bara några få dagar kvar till jul delar kyrkoherde Lena Fagéus tankar om julen med diakonerna Joanna Davrin och Mikael Halldin. Varför går vi igång så på julen? Är den heliga familjen en av de först omnämnda bonusfamiljerna? Och får barnen verkligen vara i centrum på julafton?

Dikterna som Joanna Davrin läser i slutet av de två första avsnitten är skrivna av Margareta Melin. ”Det obegripligt stora” ur diktsamlingen ”Kärleken en bro” och ”Under hans ögonlock” ur diktsamlingen ”Du som vill att jag ska finnas”.

Vill du också prata om julen?

Nu har du chansen. Var med i en digital samtalsgrupp med Lena Fagéus under mellandagarna. Ni ses vid tre tillfällen och pratar om tankar som väckts från podden. Anmälan till lena.fageus@svenskakyrkan.se