Foto: Max van den Oetelaar - unsplash

Andrum på campus

“Andrum” är universitets rum för religionsutövning. Rummet är interreligiöst, det vill säga, till för personer från olika religiösa traditioner. Här kan du be eller meditera enskilt eller tillsammans med andra.

Rummet går att boka för gemensam bön, gudstjänst, meditation och liknande. Vid enskild andakt kan personer från olika traditioner be eller meditera samtidigt i respekt för varandra. Mer information om Andrum finns här =>

Sahaya yoga meditation
Måndagar kl 12.10-12.60
Plats: Universitetets Stilla rum

Kristen bön
Tisdagar kl 12.10-12.30

Inter-faith lunch devotional
Onsdagar kl 12.10-12.30

Muslimsk fredagsbön 
Januari kl 12.00-12.45
Övriga terminen kl 12.30-13.30<
Plats: Universitetets Stilla rum

MÄSSA I ORD, TON OCH TYSTNAD - på Ålidhemskyrkan

En nattvardsgudstjänst inspirerad av Taizé.
Tid: Onsdagar kl 18.30
Plats: Ålidhemskyrkan

Frågor: Christofer Sjödin christofer.sjodin@kyrkanpacampus