Foto: Max van den Oetelaar - unsplash

Andrum på campus

“Andrum” är universitets rum för religionsutövning. Rummet är interreligiöst, det vill säga, till för personer från olika religiösa traditioner. Här kan du be eller meditera enskilt eller tillsammans med andra.

Rummet går att boka för gemensam bön, gudstjänst, meditation och liknande. Vid enskild andakt kan personer från olika traditioner be eller meditera samtidigt i respekt för varandra. Mer information om Andrum finns här =>

mUSLIMSK FREDAGSBÖN

Fredagar 12.30-13.30 

MÄSSA I ORD, TON OCH TYSTNAD - på ålidhemskyrkan

En nattvardsgudstjänst inspirerad av Taizé.
Tid: Onsdagar kl18.30
Plats: Ålidhemskyrkan

Frågor: Christofer Sjödin christofer.sjodin@kyrkanpacampus