Foto: Magnus Aronson

Veckokonfirmander i Åsunden

2024/2025

Tvärred, Vegby, Marbäck, Gällstad, Grönahög

Gruppen träffas torsdagar 15:30-17:15.
Det går en buss direkt efter skolan. Efter konfirmandpasset får alla skjuts 
hem och församlingen står för kostnaderna.

Upplägg enligt följande:
Tre torsdagar i Tvärreds församlingshem, den 4:e är man ledig. Därefter tre 
torsdagar i Gällstads och Södra Säms kyrka, och den 4:e är man ledig.

Informationskväll
Torsdag 29 augusti 18:00 i Tvärreds församlingshem

Första konfirmandträffen
Torsdag 5 september i Tvärreds församlingshem.

Konfirmation
Lördag 11 maj 2025

Ledare
Åsa Carmesund, präst, Monica Johansson, kantor, Pernilla Wetterstrand, 
församlingspedagog och unga ledare

Vid frågor
Kontakta Pernilla Wetterstrand, 070-558 03 02