Foto: Hanna Andersson

Varnums kyrka

Varnums kyrkogård är stor och plan. Två parallella låga lövhäckar avskiljer kyrkogårdens gravar på gräsmatta mot dem som kantas av grus. Ett karaktäristiskt knastrande följer en åt medan man vandrar längst gravvårdarna på den grusbelagda delen av kyrkogården

I foldern om Varnums kyrka kan ni läsa mer om den stora sjösänkningen som förändrade landskapet mellan Varnum och Gingri avsevärt, läsa mer om laga skifte och kyrkans färger samt se bildbevis på hur taket i kyrkan förr var bemålat – med stjärnor!

Här kan man ladda ner folder om kyrkan