Vänner från Ur - bibliska figurer berättar
Foto: Lisa Andersson

Vänner från Ur

Bibliska figurer berättar

Det är en mänsklig rättighet att tolka sin omvärld på olika sätt även i religiösa termer. Genom de bibliska berättelserna, gestaltade av bibliska figurer, visas här på vem Gud är.

Välkommen till en annorlunda upplevelse av kända bibliska berättelser.
Den som har färdigställt utställningen är Anette Andersson, församlingspedagog.

En unik studiemetod

Bibliska figurer tillverkas under bibelläsning, bibelstudier och meditation och är därför något annat än dockor. De växer fram under reflektion över de personer man möter i Bibeln.
Bibliska figurer är en unik studiemetod som utvecklats i Schweiz och introducerats i Sverige genom Katolska pedagogiska nämnden och SENSUS.