Stickcafé med frukost

i Gällstad

Välkomna på stickcafé med frukost i Gällstads och Södra Säms kyrka. 

Lördag 27 april 9:00-11:00
Denna lördag kommer Anneli Karlsson från Gällstads färg och manufaktur och pratar om virkning och återbruk.

Lördag 11 maj 9:00-11:00