Foto: Ikon

Sorgbearbetning

Programmet för SorgbearbetningTM är ett väl beprövat handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat.

Under kursen tittar vi på våra uppfattningar om sorg, tar reda på vilka förluster som påverkat våra liv, genomför de handlingar som behövs för att bearbeta och avsluta det som är ofullständigt.

Sorgbearbetning hjälper dig att bearbeta smärtan av dina förluster. Det innebär inte att du ska glömma eller utplåna minnen. Det handlar om att försonas med det förflutna.

Foto: Christer Andersson

Du kan läsa mer i foldern här

Kontakta diakon Erika Erlén om du vill veta mer på 0321-17 153 eller:
erika.erlen@svenskakyrkan.se 

Ny grupp startar i vår

Start: Tisdag 26 mars kl 17-18.45, Västra kyrkogatan 3 B.                  

Fika till självkostnadspris och kursboken kan lånas eller köpas för 200:-.                                                                         

Kursledare: diakon/kontaktperson för anmälan och frågor:
Erika Erlén tel 0768-90 27 79,  erika.erlen@svenskakyrkan.se och ledare Anne Vesterlund.