Södra Vings kyrka

Södra Vings kyrka beskrivs ofta i texter som en av Skara stifts märkligaste. En kombination av dess höga ålder, rika byggnadshistoria och dekorativa målningskonst bidrar till detta.

UTSMYCKNING

Landsortskyrkor är vanligtvis inte så rikt smyckade som Södra Vings kyrka är och att just denna helgedom rymmer så många äldre klenoder beror i hög grad på de stormansätter som under medeltiden bebott gårdarna Fagranäs och Vädersholm.

Ett andaktsfullt och dovt ljussatt kyrkorum möter besökare till Södra Vings kyrka. Murarnas tjocklek, den nära tusenåriga historien och de rika utsmyckningarna i kor, valv och övriga kyrkorum fascinerar. I foldern om Södra Vings kyrka kan ni läsa mer om Stureätten, kyrkstölden som kostade församlingen allt silver och herrskapsläktaren – en udda och välbevarad extravagans i kyrkan i Hökerum.  

Här kan du ladda ner foldern