Södra Vångas kyrkogård

Södra Vångas kyrkogård

Hällstads församling omfattar Hällstads socken och kyrka, Kärråkra socken och kyrka, Murums socken och kyrka, Möne socken och kyrka samt Södra Vångas socken och kyrka.

Södra Vånga ruinkyrka och kyrkogård ligger på en höjd i det omkringliggande jordbrukslandskapet med gårdsbebyggelser och småhus. Den medeltida kyrkan ska ha uppförts på 1200-talet. Den består av tre kvarter.

Kyrkogården omgärdas av en kallmurad stenmur som i väster är en stödmur

Idag kan man inte begravas i kista utan enbart urnor på kyrkogården.

Mycket värdefulla kulturgravar

Värdefulla kulturgravar

Kulturhistorisk vård- och underhållsplan