Foto: Linda Maria Thompson

Samtal om livet och tro

Timmele

Vi läser en bok tillsammans, reflekterar om det vi läser, fikar och pratar om allt mellan himmel och jord.

I höst läser vi boken ”Med alla levande varelser, hopp och motstånd i klimatkrisens skugga” av Fredrik Ivarsson och Annika Spalde.

Onsdagar, med start 4 september, 10:00-12:00 i Timmele församlingshem.

För mer information kontakta
Marie Åsenius, diakon, 0321-17 141
marie.asenius@svenskakyrkan.se