Foto: Ikon

Nattvard, att ta emot Kristus i bröd och vin

Församlingsafton i Timmele

Välkomna till församlingsafton onsdag 22 januari kl. 18:00 i Timmele församlingshem.

Per Jonstoij pratar om nattvarden och kvällen avslutas med en mässa kl. 19:00.

Varmt välkomna