Murums kyrkogård

Murums kyrkogård

Hällstads församling omfattar Hällstads socken och kyrka, Kärråkra socken och kyrka, Murums socken och kyrka, Möne socken och kyrka samt Södra Vångas socken och kyrka.

Kyrkan ligger placerad på en höjd i landskapet med omgivande kyrkbymiljö och uppfördes 1850. Kyrkan ersatte en medeltida kyrka på samma plats.

Kyrkogården är liksom kyrkan medeltida. Den har ett högt läge i landskapet och omges av jordbruks- och skogslandskap med småhus- och gårdsbebyggelse.
Kyrkogården omgärdas av en kallmurad stenmur i gott skick och den består av fyra kvarter.

Mycket värdefulla kulturgravar

Värdefulla kulturgravar

Kulturhistorisk vård- och underhållsplan