Mötesplatser i Redväg

Kaffestugan 
Torsdagar 10:00 samlas vi i Dalums församlingshem för kaffe och goda samtal.

Bibelsamtal och soppa i Hössna prästgård
Tisdagar ojämna veckor 11:00. Mässa firas varje gång. Sommaruppehåll.