Foto: Lars Pettersson

Möten

en utställning av fotograf Lars Pettersson

”Jag har fotograferat av och till sedan 1977 men det var först i samband med en resa till Wrangelön í Sibirien 2011 som fotointresset började ta fart på allvar. 

Som för så många andra har äventyrslusten och att dokumentera djur och natur i främmande länder stått i främsta rummet. Resorna har gått till länder som Armenien, México och Ecuador. Jakten på det perfekta fotot och att efterlikna andra naturfotografer har emellertid en tendens att skymma sikten för den djupare upplevelsen.

Lars Pettersson

 Men allteftersom tiden gått har möten med människor och att dokumentera dessa möten kommit att spela första fiolen. Tekniken har därmed fått en mindre framtoning och bilduttrycket känns nu för mig mer viktigt. En känd fotograf och nära vän till mig brukar säga att varje bild ska berätta en historia. ” Lars Pettersson.

Vernissage onsdag 22 maj 17:00 

i församlingsgården, Ulricehamn. Glasscafé under vernissagen.

Utställningen går att se hela sommaren i församlingsgårdens fönster utmed Storgatan.