Möne kyrkogård

Möne kyrkogård

Hällstads församling omfattar Hällstads socken och kyrka, Kärråkra socken och kyrka, Murums socken och kyrka, Möne socken och kyrka samt Södra Vångas socken och kyrka.

I Möne socken hittades den unika Mönekragen. Torparen Johannes Andersson skulle röja undan ett stenröse som ”lå utaföre kvestadörra” och när han slängde sten efter sten fann han plötsligt fyra kalkstenshällar som var ställda på kant. Inne i det rum som bildades av dessa hällar fann han en sjuringad guldkrage. Året det hände var 1864 och platsen var Yttergårdens mark intill Möne kyrka. 

Mönekragen ska vara från 400-550 e. Kr. och är den mest rikt dekorerade halskragen i guld av de toralt tre som hittats i Sverige. Johannes Andersson fick 2,123 riksdaler och 47 öre silvermynt i hittelön för fyndet. Mönekragen finns på Statens historiska museum.

Kyrkogården har en hög placering i landskapet med vida utsikt över det omkringliggande jordbruks- och skogslandskap. Kyrkogården omgärdas av en kallmurad stenmur som i söder är en stödmur med häckväxtlighet. Den består av tre kvarter.

Öster om kyrkan finns en relativt nyanlagd minneslund.

Mycket värdefulla kulturgravar

Värdefulla kulturgravar

Kulturhistorisk vård- och underhållsplan