Foto: Hanna Andersson

Kyrkor och samlingslokaler i Hällstad, Södra Ving och Timmele församling

Härna kyrka

Minst, medeltida och modern. Sådan är Härna kyrka men hur går det ihop?

Hällstads kyrka

Högt upp på en kulle tronar Hällstads kyrka med sin lilla kyrkby. Innan bilen gjorde sitt intåg i samhället tog långväga kyrkobesökare häst och vagn till gudstjänsterna och då behövde hästarna förvaras och ses om under mässan. Kyrkstallet vid Hällstads kyrka finns ovanligt nog kvar än idag

Fänneslunda - Grovare kyrka

Som namnet antyder hör denna kyrka två socknar till. 1874, då den färdigställdes, ersatte den två medeltida gudstempel i Fänneslunda respektive Grovare socknar

Kärråkra kyrka

Många minns begravningsföljet i Colin Nutleys filmer om Änglagård. Vad färre vet är att det är Kärråkra kyrka de tågar fram till. Utomhusscenerna filmades nämligen in här medan inomhusscenerna filmades in i Öra kyrka, som har en ljusare interiör än den i Kärråkra kyrka, där taket är målat i en blå nyans. Vackert men för mörkt för filmmakarens smak

Murums kyrka

Murums kyrka ligger vackert vid skogens rand på en höjd. Björkar och pilträd växer kring stenmuren som omgärdar kyrkogården och här och där finns bänkar utsatta

Möne kyrka

Det är Möne kyrka som skymtar på kullen - komplett med blå himmel, solgula maskrosor och betande kor. Den kyrka som idag står på Möne kyrkogård är den tredje i ordningen, vad vi vet i varje fall. Kyrka nummer två i ordningen brann på sitt hundrade år, natten till påskdagen, ner till grunden. Det är anledningen till att där idag står en mycket typisk femtiotals-kyrka som många håller som favorit just därför.

Södra Vings kyrka

Södra Vings kyrka beskrivs ofta i texter som en av Skara stifts märkligaste. En kombination av dess höga ålder, rika byggnadshistoria och dekorativa målningskonst bidrar till detta.

Trogareds kapell

Kapellföreningar bildades i bruksorter där det var långt till moderkyrkan. Trogareds kapell kom också det till på detta vis under 1900-talets början. Trogareds nyromantiska kapell står naturskönt och sjönära och har kommit att bli en populär plats för såväl dop som bröllop

Varnums kyrka

Varnums kyrkogård är stor och plan. Två parallella låga lövhäckar avskiljer kyrkogårdens gravar på gräsmatta mot dem som kantas av grus. Ett karaktäristiskt knastrande följer en åt medan man vandrar längst gravvårdarna på den grusbelagda delen av kyrkogården

Samlingslokaler

Kyrkans hus/församlingshemmet, Boråsvägen 5, 523 74 Hökerum

Hällstads församlingshem, 523 95 Älmestad

Timmele församlingshem, Timmelevägen 19, 523 72 Timmele