Kärråkra kyrkogård

Kärråkra kyrkogård

Hällstads församling omfattar Hällstads socken och kyrka, Kärråkra socken och kyrka, Murums socken och kyrka, Möne socken och kyrka samt Södra Vångas socken och kyrka.

Kyrkogården liksom kyrkan är medeltida. Den har en 1800-talskaraktär med öppna ytor omgärdade av kallmurar och en trädkrans. Den ligger på en höjd i landskapet omgiven av jordbrukslandskap med småhus- och gårdsbebyggelser samt skogsområden.

Kärråkra kyrkogård består av fem gravkvarter.

Mycket värdefulla kulturgravar

Värdefulla kulturgravar

Kulturhistorisk vård- och underhållsplan