Foto: Josefin Roos

Hur skapas fred i en värld av krig

Blidsberg

Ulrika Fritzson, Skara stifts blivande biskop, talar och leder oss i ett samtal om hur man kan arbeta för fred i en tid där hot om konflikt finns närvarande på ett sätt det inte gjort på länge. 

Fika serveras.

Onsdag 4 september 18:30 i Blidsbergs kyrka.