Härna kyrkogård

Södra Vings församling omfattar Fänneslunda och Grovare socknar med Fänneslunda-Grovare kyrka och kyrkoruin, Härna socken och kyrka, Södra Vings socken och kyrka, trogareds kapell i Södra Vings socken samt Varnums socken och kyrka.

Härna kyrka och kyrkogård ligger högt placerat i landskapet (241 meter över havet). Kyrkobyggnaden ligger placerad något åt söder på kyrkogården. Kyrkan uppfördes omkring år 1200.

Kyrkogården är liksom kyrkan medeltida. Kyrkogården består av en övre del och en nedre del, där den nedre delen tillkom 1961. Enligt bilddokumentation har stora delar av södra och norra delen av den äldre kyrkogården haft flertalet stenramsgravar vilka har, framför allt på den norra sidan av kyrkobyggnaden, tagits bort till förmån för gräsytor. Den äldre delen av kyrkogården har omgärdats av häckplanteringar och trädkrans som tagits bort.

Kyrkogården har ett klocktorn med vindflöjel med årtalet 1737 vilket kan markera byggåret.

Mycket värdefulla kulturgravar

Värdefulla kulturgravar

Kulturhistorisk vård- och underhållsplan