Härna kyrka

Minst, medeltida och modern. Sådan är Härna kyrka men hur går det ihop?

Ja, minst är den rent storleksmässigt i förhållande till pastoratets övriga kyrkor. Medeltida är den då grunden dateras till skiftet av 1100- och 1200- talet och modern blev den efter ett angrepp av hussvamp med påföljande sanering.
Dråpligt men inte helt otroligt då kalk, fukt och trä utgör utmärkt grogrund för just hussvamp. Saneringen och renoveringen som var omfattande blev även lyckad och Härna kyrka har idag ett modernt, flexibelt och användarvänligt kyrkorum.

I foldern om Härna kyrka går det bland annat att läsa om såkallade potatisäktenskap mellan unga älskande, fattigstugan i byn och vad det innebar att ”gå ikring i socknen” samt hur det kommer sig att donatorn till altartavlan själv finns porträtterad vid Jesu sida.

Här kan du ladda ner foldern