Foto: Hanna Andersson

Hällstads kyrka

Högt upp på en kulle tronar Hällstads kyrka med sin lilla kyrkby. Innan bilen gjorde sitt intåg i samhället tog långväga kyrkobesökare häst och vagn till gudstjänsterna och då behövde hästarna förvaras och ses om under mässan. Kyrkstallet vid Hällstads kyrka finns ovanligt nog kvar än idag

Hällstad ligger mellan två betydelsefulla hedniska platser, den i Väby och den i Hov. Ett fyrtiotal av Västergötlands rikaste gravfält från vikingatid ligger just i Hov. Många av dem är stormannagravar, rikt utrustade med vapen, ryttarrustningar, smycken och djuroffer. Kammargravarna, som de också kallas, är från 900- till sent 1100- tal och så sena hedniska gravar känner man inte till någon annanstans i Västergötland. Det får en att ana vilka stridigheter som skiftet mellan asatro och kristendom innebar just i Hällstad. Runskrift på kristna gravvårdar var heller ingen ovanlighet. I foldern kan ni även läsa mer om Hällstadmonumentet och om hur majoren och riddaren av den Kungliga Svärdsordern Carl-Gustav von Schwartzenhoff (d.1806) fick sin gravplats på ”fel” sida av kyrkogården.

 

Folder om kyrkan kan du ladda ner här