Foto: Hanna Andersson

Fänneslunda - Grovare kyrka

Som namnet antyder hör denna kyrka två socknar till. 1874, då den färdigställdes, ersatte den två medeltida gudstempel i Fänneslunda respektive Grovare socknar

Med ett stort och ljust kor, som fullständigt badar i ljus soliga dagar, och med en akustik väl lämpad för sång utgjorde den en stor kontrast till de äldre kyrkorna. Läs mer om Fänneslunda-Grovare kyrka i foldern som finns bifogad som PDF-fil här nedan. Läs om nattviolen på kyrkogården, hurdant ett liv som torpare i Fänneslunda på slutet av 1800- talet kunde te sig och den dubbla uppsättningen dopfuntar.

 

Här kan du ladda ner foldern