Foto: Magnus Aronsson / IKON

Boka dop av vuxen

En bekräftelse på anmälan kommer att skickas till angiven e-postadress.

Söndag i samband med gudstjänst i önskad kyrka. Lördag 11:00, 13:00 eller 15:00.