4 kyrkor- 4 historiska guidningar

i samarbete med Kulturvägen

Varje kyrka har sin egen historia. Välkommen till fyra kulturhistoriska guidningar, 
som avslutas med 15 minuters musik. Ingen föranmälan eller avgift.

Knätte kyrka måndag 29 juli 18:00

Knätte kyrka är en stenkyrka från medeltiden. 
Exakt när kyrkan är byggd vet man inte men någon gång från slutet av 1100-talet och till 1300-talets början har ansetts troligt. Långhuset har romansk karaktär och eftersom koret är ovanligt stort kan det ha tillkommit något senare.
Guide: Jimmy Strålin
Kantor: Anne-Louise Wingborn

Timmele kyrka måndag 5 augusti 18:00

Timmele kyrka har byggts om och byggts till flera gånger, men den äldsta delen är från ungefär 1150. Utformningen av portalen i vapenhuset visar det.
Till dyrgriparna hör en förgylld nattvardskalk från 1383 med inskriften ”Ave Maria, ora”, ”var hälsad Maria, bed för oss”. Kalken är troligen den äldsta i 
landet som fortfarande används.
Guide: Lars Neuman
Kantor: Jimmy Sjölund

Ulricehamns kyrka måndag 12 augusti 18:00

Den ursprungligen enkla helgedomen Bogesunds kyrka, med sitt långhus utan korabsid, uppfördes troligtvis någon gång på 1300-talet. Sedan har 
Ulricehamns kyrka byggts till och förskönats under århundradenas gång.
Guide: Anna Theander
Kantor: Ann-Catrin Johansson

Gällstads och Södra Säms kyrka måndag 19 augusti 18:00

Det var arkitekten Johan Carlberg vid Överintendentsämbetet som fick uppdraget att rita en ny kyrka för Gällstad och Södra Säm 1824. Under 
2020-2021 har kyrkan genomgått en ombyggnation. Kyrkan rymmer nu även samlingslokaler, verksamhetslokaler och personalkontor.
Guide: Inge Klasson
Kantor: Monica Johansson